Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/199) 10 §
Laatimispäivä 27.11.2019

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi RCFF Elokuvafestivaali Oy
  Osoite: Tarkk’ampujankatu 11 lh. 35, 00120 Helsinki
  Muut yhteystiedot: info@redcarpetfilmfestival.fi

 2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa
  info@redcarpetfilmfestival.fi

 3. Rekisterin nimi
  RCFF Elokuvafestivaali Oy:n yhteystietorekisteri, Pohjalaista vetovoimaa seminaari.

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
  RCFF Elokuvafestivaali Oy:n  Pohjalaista vetovoimaa -seminaarin kontaktirekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja yhteydenottojen hoitamiseen, sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Henkilötietoja käytetään markkinointiin erillisestä luvasta.

 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

 6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 7. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, onko henkilörekistereihimme tallennettu häntä koskevia tietoja ja mikäli on, mitä tietoja henkilörekistereihin on tallennettu. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen ja tarkastuspyynnöt on tehtävä sähköpostitse tai kirjeitse allekirjoitettuna.

  Tietojensa poistoa tai muutoksia niihin voi pyytää ottamalla yhteyttä rekisterinhaltijaan osoitteeseen: info@redcarpetfilmfestival.fi

  Verkkosivuilla lupaan perustuen  julkaistu seminaarin osallistujalista poistetaan tapahtuman jälkeen 31.5.2020 mennessä.